Co je druhotný software

Druhotná softwarová licence je vykoupena od společností, které již licenci nevyužijí, např. z důvodu přechodu na novější software. Tyto licence mohou být v souladu s čl. 4 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů dále legálně přeprodávány. Samozřejmostí je, že licenci už původní uživatel nesmí využívat.

VÝHODY DRUHOTNÝCH SOFTWAROVÝCH LICENCÍ

Mezi hlavní výhody používání druhotných licencí patří:

  • Výhodná cena, která vede ke značným úsporám pro firmy i jednotlivce
  • Licence se nikdy neopotřebuje, zůstává Vám napořád
  • Platí pro všechny varianty licencí (OEM, COA štítky, on-line verze).

JAK FUNGUJE OBCHODOVÁNÍ S DRUHOTNÝMI LICENCEMI?

Obchodování s druhotnými licencemi je obchodní model, který funguje už více než 10 let. Při obchodování s druhotnými licencemi se musí dodržet několik zásad:

  • Při výkupu musí prodávající doložit, že software nabyl legální cestou.
  • Dále musí být doloženo (čestné prohlášení), že software je ze všech PC řádně odinstalován.
  • Softwarové licence musí pocházet z distribuce členských zemí Evropské Unie.
  • Softwarové licence nesmí pocházet z programu Akademic a nesmí se jednat o licenci typu MAK (mnohonásobné použití).

Přečtěte si

 

Co je to druhotná licence - Výhodná-licence.cz